Asupra recursului în interesul legii nr. 21-12d/20-185 din 25.06.2020
Opinie
Asupra recursului în interesul legii nr. 21-12d/20-185 din 25.06.2020
Cu privire la aplicarea neuniformă a retroactivității legii


Introducere
Institutul de Reforme Penale a fost solicitat de către Curtea Supremă de Justiție, prin scrisoarea nr. 4-1ril-3/2020, de a prezenta opinia asupra acestei probleme.
Obiectul de examinare – art. 70 (3/1) din Codul penal.
Problema de drept – Aplicarea neuniformă a retroactivității legii în materia persoanelor condamnate, care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani.
Cu pivire la sesizarea 94a/2020 din 12 iunie 2020, privind controlul constituționalității articolului 453 alin. (1) din Codul de procedură penală
Amicus curiae
A.O. Institutul de Reforme Penale
Cu pivire la sesizarea 94a/2020 din 12 iunie 2020, privind controlul constituționalității articolului 453 alin. (1) din Codul de procedură penalăObiectul sesizării
Obiectul sesizării vizează modul de aplicare a unei norme din Codul de procedură penală (art 453 alin. (1) în materia recursullui în anulare. Autorul supune criticii practica Curții Supreme de Justiție, prin care recursurile în anulare sunt respinse ca inadmisibile din motivul repetitivității. Potrivit practicii, recursurile în anulare declarate în cazul când Curtea Europeană a Drepturilor Omului a informat Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii, sunt respinse ca și inadmisibile, dacă anterior un recurs în anulare a fost respins pe motivul inexistenței unui viciu fundamental.
Amicus curiae
A.O. Institutul de Reforme Penale
Cu pivire la sesizarea 30/g din 31 martie 2020 ( art. 243 Cod penal )


Introducere
Sesizarea ridică pobleme de drept material și procesual. Prin urmare, în rândurile ce urmează ne vom expune opinia asupra acestora. Inclusiv ne vom expune și asupra unor eventuale soluții, care pot fi date de către Curte în urma rezolvării problemei de constituționalitate.
Opinie cu privire la proiectul de lege de modiificare a unor articole din Codul de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție).Opinie

Cu privire la proiectul de lege de modiificare a unor articole din Codul de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție).

A.O. Institutul de Reforme Penale a fost solicitat de către Ministru Justiției prin scrisoarea Nr. 03/3974 din 29 mai 2020, de a-și expune opinia asupra proiectului de lege menționat supra. Opinia va fi expusă în ordinea plasării articolelor supuse modificării.
Opinie asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 504/MJ/2020Opinie
Asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 504/MJ/2020

Preliminarii
A.O. Institutul de Reforme Penale a fost solicitat, prin scrisoarea Nr. 03/4962 din 4 iulie 2020, de a-și expune opinia referitor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 504/MJ/2020.