IRP anunță prelungirea concursului de selectare a unui/unei expert/experte în vederea implicării în cadrul elaborarea Cercetării.
Cercetarea vine să răspundă la mai multe întrebări sistemice privind aplicarea în exces a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate în detrimentul alternativelor acestor măsuri. Astfel, Studiul urmează să răspundă (dar nu se va limita doar la): calitatea/motivarea demersurilor procurorilor de aplicarea a măsurilor privative/restrictive de libertate (inclusiv analizate temeiurile și riscurile identificate de către procurori); necesitatea unor astfel de demersuri din partea procurorilor (inclusiv analiza accentelor puse de către procurori în demersurile de aplicare sau prelungire a măsurilor preventive neprivative de libertate sau alternative la detenție);etc.
IRP anunță prelungirea concursului de selectare a unui/unei expert/experte.
Cercetarea vine să răspundă la mai multe întrebări sistemice privind aplicarea în exces a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate în detrimentul alternativelor acestor măsuri. Astfel, Studiul urmează să răspundă (dar nu se va limita doar la): calitatea/motivarea demersurilor procurorilor de aplicarea a măsurilor privative/restrictive de libertate (inclusiv analizate temeiurile și riscurile identificate de către procurori); necesitatea unor astfel de demersuri din partea procurorilor (inclusiv analiza accentelor puse de către procurori în demersurile de aplicare sau prelungire a măsurilor preventive neprivative de libertate sau alternative la detenție);etc.
Cercetarea vine să răspundă la mai multe întrebări sistemice privind aplicarea în exces a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate în detrimentul alternativelor acestor măsuri. Astfel, Studiul urmează să răspundă (dar nu se va limita doar la): calitatea/motivarea demersurilor procurorilor de aplicarea a măsurilor privative/restrictive de libertate (inclusiv analizate temeiurile și riscurile identificate de către procurori); necesitatea unor astfel de demersuri din partea procurorilor (inclusiv analiza accentelor puse de către procurori în demersurile de aplicare sau prelungire a măsurilor preventive neprivative de libertate sau alternative la detenție);etc.Institutul de Reforme Penale (IRP) anunță concurs de selectare a unui expert/experte din regiunea de Sud a RM în vederea implicării la elaborarea unei cercetări privind sistemul de aplicare a măsurilor preventive privative/restrictive de libertate.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează asistent/ă de proiectInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează coordonator/e de proiect JUSTIȚIE PENTRU COPII
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
TERMEN EXTINS: Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează 2 coordonatori de proiect în domeniul JUSTIȚIEI PENTRU COPII în regiunile  Rezina și ComratInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR)Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează 4 coordonatori de proiect în domeniul JUSTIȚIEI PENTRU COPII în regiunile Sîngerei, Rezina, Cahul, Comrat.Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează coordonator/e de proiect JUSTIȚIE PENTRU COPII
Institutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează asistent/ă de proiectInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație nonguvernamentală, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.